Ostatnie godziny na złożenie wniosku o Dodatek solidarnościowy

429
Fot. zus.pl

Poniedziałek (31 sierpnia) jest ostatnim dniem kiedy można wnioskować o Dodatek solidarnościowy.

Dodatek solidarnościowy wynosi 1,4 tys. zł miesięcznie. Świadczenie to wprowadzono z myślą o pracownikach, którzy stracili pracę w związku z trudną sytuacją wywołaną epidemią koronawirusa.

 O dodatek można występować do 31 sierpnia. Można go otrzymać najwcześniej za miesiąc, w którym osoba uprawniona złożyła wniosek. Czyli, jeśli ktoś złoży wniosek dziś to dostanie dodatek za jeden miesiąc – sierpień.  – informuje Monika Kiełczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa łódzkiego.

Wniosek można złożyć tylko on-line, przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Jest to bardzo proste. Wypłata świadczenia następuje bardzo szybko.

O świadczenie mogą wnioskować osoby, z którymi z powodu COVID-19 pracodawca po 15 marca 2020 r. rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub po tym terminie ich umowa o pracę na czas określony wygasła.

Warunkiem otrzymania dodatku solidarnościowego jest podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez łączny okres co najmniej 60 dni w 2020 r. Świadczenie przysługuje również osobom bezrobotnym, czyli już zarejestrowanym w urzędzie pracy.

Otrzymanie dodatku solidarnościowego oznacza zawieszenie wypłaty zasiłku dla bezrobotnych oraz stypendium na szkolenia lub podnoszenie kwalifikacji.

Za osobę pobierającą dodatek solidarnościowy opłaca się składki emerytalną i rentową, a także składkę zdrowotną. Płatnikiem składek na te ubezpieczenia jest ZUS. Nalicza je od kwoty dodatku solidarnościowego. Jednak składki nie pomniejszają wypłaty, ponieważ są finansowane z budżetu państwa.

Z naszych danych ZUS wynika, że częściej o środki wnioskują kobiety – 58 proc. Pod względem wieku największa liczba wniosków – ok. 33 proc. – pochodzi od osób między 26 a 35 rokiem życia.

Monika Kiełczyńska, Regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa łódzkiego

Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube: