Informacja dotycząca projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Pajęczno”

302
Fot. Pixabay.com (CC0 Creative Commons)

Mieszkańców biorących udział w projekcie pn: „Odnawialne źródła energii w Gminie Pajęczno” informujemy, iż procedura przetargowa uległa wydłużeniu, z powodu dwukrotnego odwołania się  wykonawców do Krajowej Izby Odwoławczej.

Do momentu rozpatrzenia sprawy przez Krajową Izbę Odwoławczą podpisanie umowy z wykonawcą zadania nie jest możliwe. W związku z zaistniałą sytuacją Burmistrz Pajęczna wystąpił do Urzędu Marszałkowskiego z wnioskiem o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu. Marszałek Województwa Łódzkiego wyraził zgodę przedłużając termin realizacji do 30 czerwca 2021 roku.
Po ostatecznym rozstrzygnięciu procedury przetargowej montaż paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych odbędzie się w 2020 roku oraz w pierwszym półroczu roku 2021.

Źródło: pajeczno.pl

Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube: