Pieniądze dla organizacji pozarządowych w Powiatowym Urzędzie Pracy

305

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pajęcznie ogłosił nabór wniosków o niskooprocentowaną pożyczkę z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej / statutowej organizacji pozarządowej w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy.

O pożyczkę mogą starać się organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą lub statutową przed dniem1 kwietnia 2020 r.

Działalność gospodarcza lub statutowa nie może być zawieszona przynajmniej w jednym z wymienionych dni: 29 lutego 2020 r. lub 31 marca 2020 r.

Ponadto, działalność gospodarcza lub statutowa nie może być zawieszona w dniu składania wniosku o udzielenie pożyczki.

Wniosek o pożyczkę należy składać w powiatowym urzędzie pracy terytorialnie właściwym ze względu na siedzibę organizacji pozarządowej.

Uwaga wnioski należy składać: 

 • w postaci elektronicznej poprzez platformę http://praca.gov.pl
 • pocztą:
  Wniosek wraz z  podpisaną umową pożyczki oraz formularz należy przesłać pocztą na adres:
  Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie ul. 1 Maja 65 98-330 Pajęczno

  • osobiście:
  Komplet podpisanych dokumentów w formie papierowej: Wniosek wraz
  wymaganymi załącznikami oraz podpisaną umową (2 egzemplarze) należy złożyc do urny znajdującej się
  przed budynkiem  Powiatowego Urząd Pracy w Pajęcznie.

Za datę złożenia Wniosku uważa się datę wpływu wniosku do Powiatowego Urzędu Pracy w Pajęcznie.

Więcej aktualnych informacji, oraz formularze niezbędny podczas składnia wniosku znajdziecie Państwo tutaj: https://pajeczno.praca.gov.pl/

Źródło: pajeczno.praca.gov.pl

Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube: