Powiat pajęczański pozyskał już z Funduszu Dróg Samorządowych ponad 21 mln złotych

116
Fot. Powiatpajeczno.pl

W dniu 28 sierpnia 2019 r. złożono wniosek pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3500E na odcinku Pajęczno – Rząśnia – Będków w m. Pajęczno – Biała wraz z niezbędną infrastrukturą” – II etap inwestycji od w miejscowości Pajęczno do sklepu Grosik w miejscowości Biała na dofinansowanie w/w zadania z Rządowego Programu Dróg Samorządowych. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 15.467.287,00 zł. Inwestycja obejmuje przebudowę i rozbudowę drogi na odcinku 4,68894 km. Termin wykonania  jest przewidzianyna 3 lata (2020–2023). Powiat Pajęczański otrzymał na to zadanie w dniu 25 czerwca 2020 r. 70% dofinansowania tj. kwotę 10.827.100,00 zł., natomiast w dniu 30 czerwca została podpisana umowa na dofinansowanie tej inwestycji.  Postępowanie przetargowe realizowane będzie do 31 lipca 2020 r.

Celem projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej oraz stworzenie warunków  sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznego regionu, między innymi poprzez usprawnienie dostępu komunikacyjnego do ważnych lokalnych ośrodków gospodarczych w powiecie pajęczańskim. Pozwoli to na szybsze i bezpieczniejsze powiązania między miejscowościami, jak również lepszy dostęp do drogi krajowej nr 42.

To już drugie tak duże  dofinansowanie, które Powiat uzyskał w latach 2019 – 2020.

Źródło: powiatpajeczno.pl

Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube: