Sprzęt medyczny z partnerskiego Powiatu Saalekreis dotarł do Szpitala Powiatowego w Pajęcznie.

508

Powiat Pajęczański od lat aktywnie i systematycznie współpracuje i przyjaźni się z Powiatem Saalekreis w Niemczech. Efektem tej współpracy jest aktywna wymiana doświadczeń m.in. w obszarze zdrowia, kultury, sportu, wymiany młodzieży, turystyki                          i promocji powiatu.

W ostatnim czasie z Kliniki Carl von Basedova w Merseburgu do Szpitala Powiatowego w Pajęcznie zostały przywiezione wysokiej jakości i w bardzo dobrym stanie technicznym łóżka szpitalne oraz szafki przyłóżkowe. Szacuje się, że przywieziony sprzęt może być wart nawet kilkaset tysięcy złotych. Przekazanie sprzętu to efekt długoletniej współpracy Samorządu Powiatu Pajęczańskiego z Powiatem Saalekreis w Niemczech. Po raz kolejny potwierdza się, że partnerska współpraca pomiędzy naszymi powiatami wypełniona jest realnymi działaniami na rzecz mieszkańców. Wszystkie te działania umożliwiają mieszkańcom Powiatu lepszy dostęp do oferowanych usług medycznych oraz podnoszą ich jakość, tworząc tym samym coraz lepszą markę SP ZOZ w Pajęcznie.

W tym miejscu władze samorządowe składają podziękowania za udzieloną pomoc i wsparcie. Zapewniamy, że przekazany sprzęt będzie służył dobru i poprawi komfort leczenia naszych pacjentów. Ten piękny gest jedności i solidarności jest dla nas bardzo cenny.

Jednocześnie podziękowania kierujemy w stronę lokalnego przedsiębiorcy, który nieodpłatnie dostarczył sprzęt z Merseburga do Pajęczna.

 

Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube: