Projekt “SILNI W BIZNESIE” – nabór formularzy od 28 maja do 12 czerwca 2020r

115

BEŁCHATOWSKO KLESZCZOWSKI PARK PRZEMYSŁOWO TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O.  zaprasza do udziału w projekcie: „SILNI W BIZNESIE” .

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania VIII.3.1 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych”  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wsparciem w ramach projektu zostaną objęte osoby bezrobotne (zarejestrowane w PUP  i niezarejestrowane, ale niepracujące i aktywnie poszukujące pracy) planujące rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w wieku 30 lat i więcej, zamieszkałe (zgodnie z Kodeksem Cywilnym, art. 25) na terenie województwa łódzkiego w powiatach: bełchatowskim, pajęczańskim i łaskim.

FORMY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU:

  • Wsparcie szkoleniowo-doradcze – blok 60 h szkoleń i 10 h doradztwa indywidualnego;
  • Wsparcie finansowe – dotacja w wysokości 23.050,00 zł na uruchomienie działalności gospodarczej;
  • Wsparcie pomostowe w wysokości 2.100,00 zł przez 6 lub 12 miesięcy.
  • W ramach prowadzonego naboru wybranych zostanie 16 uczestników projektu (w tym 10 kobiet  i 6 mężczyzn, minimum 10 osób z powiatów pajęczańskiego i łaskiego).

Nabór formularzy: 28 maja – 12 czerwca 2020

Szczegółowe informacje o projekcie, kryteriach wyboru uczestników oraz opis form wsparcia  w „Regulaminie rekrutacji”.

BIURO PROJEKTU 

Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o.  ul. Ciepłownicza 5, 97-400 Bełchatów  tel. 601 205 377, 601 205 370,  e-mail: silniwbiznesie@ppt.belchatow.pl  www.ppt.belchatow.pl

Źródło: Pajeczno.pl

Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube: