Sterylizacja i kastracja psów oraz kotów na terenie Gminy Siemkowice

250
Fot. Pixabay.com (CC0 Creative Commons)

Informujemy, iż w związku z opublikowaniem dnia 25 marca 2020 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siemkowice na rok 2020 podjętego Uchwałą Nr XVII/101/2020 Rady Gminy w Siemkowicach z dnia 28 lutego 2020 r. mieszkańcy mogą ubiegać się od dnia 11.05.2020 r. o dofinansowanie do zabiegu sterylizacji lub kastracji zwierząt.

Jak uzyskać dofinansowanie?

  • Właściciel lub opiekun może zgłosić zwierzę.
  • Właściciel lub opiekun musi dokonać pisemnie zgłoszenia w siedzibie Urzędu Gminy w Siemkowicach pokój nr 17.
  • Gmina Siemkowice pisemnie poinformuje właścicieli zwierząt o przyznanym dofinansowaniu oraz dokona skierowania na zabieg sterylizacji lub kastracji wskazując lekarza weterynarii, który taki zabieg przeprowadzi.
  • Właściciel lub opiekun indywidualnie umówi się z lekarzem weterynarii na termin wykonania zabiegu, w ciągu 1 miesiąca od dnia otrzymania pisma o przyznanym dofinansowaniu. W/w dokument należy okazać lekarzowi.
  • Właściciel zwierzęcia opłaca lekarzowi weterynarii 50% kosztów zabiegu, które uwarunkowane są od wagi zwierzęcia.

Dofinansowanie obejmuje 50 % kosztów sterylizacji lub kastracji zwierząt. Dofinansowanie przyznawane będzie według kolejności zgłoszeń, w miarę posiadanych środków finansowych.

Wniosek do pobrania, oraz treść ustawy znajdziecie Państwo na stronie: https://gminasiemkowice.pl/index.php/component/content/article/1-nowiny/1142-2020-05-11-07-35-47

Źródło: gminasiemkowice.pl

Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube: