ZUS – Jeśli chcesz zwrotu nadpłaty, musisz złożyć wniosek

250
Fot. https://www.slaskibiznes.pl/wiadomosci,tak-mocno-skladka-zus-nie-wzrosla-od-11-lat-przedsiebiorcy-zaplaca-w-2020-roku-ponad-1400-zl,wia5-1-2470.html

Płatnicy, którzy wpłacili składki za marzec i starają się o zwolnienie z ich opłacania, powinni złożyć wniosek o zwrot dokonanej nadpłaty jeszcze przed terminem płatności składek za kwiecień czyli do 10 lub 15 maja, w zależności od tego jaki mają termin rozliczenia z ZUS-em.

Przedsiębiorcy mogą  złożyć do ZUS wniosek o zwolnienie z opłacania składek za trzy miesiące – od marca do maja 2020 r.  Zwolnienie dotyczy składek nieopłaconych.

– Wyjątkiem są składki za marzec. Osoby prowadzące działalność gospodarczą lub przedsiębiorcy zatrudniający od 1 do 49 osób albo płatnicy rozliczający składki jako spółdzielnia socjalna będą  mogli uzyskać zwolnienie ze składek  za marzec również w sytuacji gdy składka za ten miesiąc została już opłacona.- informuje Monika Kiełczyńska, regionalna rzeczniczka ZUS województwa łódzkiego.

Przedsiębiorca, który złożył wniosek o zwolnienie ze składek za trzy miesiące czyli marzec, kwiecień i maj, a opłacił składkę za marzec, może wnioskować do ZUS o wypłatę nadpłaconych środków najpóźniej przed upływem terminu opłacenia składek za kwiecień. Mówimy o sytuacji, w której prowadzący działalność nie miał zaległości wobec ZUS za okresy wcześniejsze.

– Jeśli przedsiębiorca nie zawnioskuje o zwrot nadpłaty za marzec to rozliczy się ona na  składki za kwiecień. Należy pamiętać, że za kwiecień i maj podlegają zwolnieniu tylko składki jeszcze nieopłacone. – wyjaśnia rzeczniczka.

Zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za trzy miesiące od marca do maja 2020 r. można uzyskać dla całości należności lub dla 50% ich łącznej kwoty.

Jeżeli ZUS rozpatrzy złożony wniosek negatywnie, trzeba będzie  opłacić zaległe składki wraz z odsetkami.

Monika Kiełczyńska, Regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa łódzkiego

Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube: