Maseczki dla mieszkańców Gminy Strzelce Wielke

174

Urząd Gminy w Strzelcach Wielkich informuje, iż trwa akcja dystrybucji maseczek ochronnych o które wójt Gminy występował do Marszałka Województwa Łódzkiego pana Grzegorza Schreibera. Maseczki, które pracownicy Urzędu pakowali w pakiety, od wczoraj dostarczane są do wszystkich posesji na terenie gminy.

Dzięki zaangażowaniu i pomocy sołtysów i radnych każdy Mieszkaniec otrzyma maseczkę ochronną wielorazowego użytku. Dziękujemy serdecznie wszystkim ludziom dobrej woli za pomoc w przeprowadzeniu akcji przekazywania maseczek, a soltysom i radnym za ich szybką i sprawną dystrybucję.

Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube: