Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych

368

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pajęcznie ogłasza, że w dniach 28.04 -11.05.2020 r. odbędzie się nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy samozatrudnionego tj. dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników,  na podstawie art. 15 zzc ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz. U. poz. 374, z późn. zm.)

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Wnioski mogą być składane:

  • w postaci elektronicznej poprzez platformę http://praca.gov.pl
  • Komplet podpisanych dokumentów w formie papierowej: Wniosek wraz wymaganymi załącznikami oraz podpisaną umową (2 egzemplarze) można przesłać pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie ul. 1 Maja 65 98-330 Pajęczno

Za datę złożenia Wniosku uważa się datę wpływu wniosku do Powiatowego Urzędu Pracy w Pajęcznie.

Niezbędne dokumenty znajdziecie Państwo na stronie Urzędu Pracy w Pajęcznie.

Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube: