Pajęczno: W ramach Grantu „Zdalna Szkoła” w wysokości 69.972 zł, zakupiono 27 laptopów. Sprzęt trafi do szkół

177

Powiat Pajęczański w ramach Konkursu Grantowego Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w latach 2014-2020 otrzymał środki na zakup sprzętu komputerowego dla osób najbardziej potrzebujących w obecnej sytuacji związanej z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Aby zdalne nauczanie było możliwe konieczna jest łączność z nauczycielami poprzez tablety, laptopy, komputery oraz Internet,

Zakupiony sprzęt zostanie przekazany szkołom i placówkom, dla których powiat pajęczański jest organem prowadzącym. W ramach grantu zakupiono 28 laptopów. Łączna kwota przyznanego grantu wynosi 69.972 zł.

Źródło: www.powiatpajeczno.pl

Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube: