Konieczność posiadania skrzynki pocztowej w związku z epidemią koronawirusa

29

Na prośbę Dyrekcji Regionu Sieci Poczty Polskiej w Łodzi przypominamy właścicielom budynków mieszkalnych o obowiązku posiadania oddawczej skrzynki pocztowej (art. 40.1 Ustawy Prawo Pocztowe).

Szczególna sytuacja związana z epidemią, w praktyce utrudnia dziś wielu osobom nieposiadającym skrzynek, korzystanie z usług pocztowych. Odbiór korespondencji rejestrowanej wymaga bowiem wizyty w placówce pocztowej.

Tymczasem, posiadając skrzynkę na swojej posesji, każdy może bezpłatnie złożyć stosowne żądanie doręczania listów poleconych do skrzynki, o czym klient zostanie każdorazowo poinformowany poprzez sms lub e-mail. Oznacza to brak awiza i konieczności wizyty w Urzędzie Pocztowym.

Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube: