ZUS w związku z epidemią przedłuża ważność orzeczeń lekarskich o 3 miesiące

278
Fot. Pixabay.com (CC0 Creative Commons)

Ważność orzeczeń lekarskich z ZUS, których termin upływa w czasie epidemii jest
wydłużona o 3 miesiące. Osoby czekające na przedłużenie świadczenia, do którego prawo
uzależnione jest od orzeczenia wydanego przez lekarza orzecznika ZUS, mogą być spokojne. Jeżeli złożyły wniosek o świadczenie przed upływem ważności orzeczenia, ich świadczenie będzie przez ten czas kontynuowane.

Chodzi tu o orzeczenia wydane przez lekarza orzecznika albo komisję lekarską o niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji, których ważność upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni po ich odwołaniu. Orzeczenia zostaną wydłużone na okres kolejnych trzech miesięcy, od dnia upływu terminu ich ważności. „Warunkiem jest złożenie wniosku o świadczenie na dalszy okres, przed upływem terminu ważności orzeczenia.” – tłumaczy Monika Kiełczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa łódzkiego.

Orzeczenia lekarza orzecznika albo komisji lekarskiej, na podstawie których – ubezpieczony
ma prawo do świadczenia rehabilitacyjnego zostaną wydłużone na podobnych zasadach.
Orzeczenia te będą ważne jeszcze trzy miesiące, jednak nie dłużej niż do końca 12 miesięcznego okresu pobierania świadczenia rehabilitacyjnego. Przedłużeniu o trzy miesiące ulega także ważność orzeczeń, które wygasły przed ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego, czyli przed 14 marca 2020 roku. Chodzi o sytuację, w której klient złożył wniosek o świadczenie na dalszy okres (np. o przedłużenie renty) przed upływem
ważności orzeczenia, a ZUS nie wydał nowego orzeczenia przed dniem wejścia w życie ustawy, czyli przed 31 marca. W tej sytuacji osoby, które czekają na przedłużenia prawa do renty, świadczenia uzupełniającego dla osób niesamodzielnych lub świadczenia rehabilitacyjnego mogą być spokojne.

Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy ZUS
województwa łódzkiego

Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube: