Rozstrzygnięto konkurs „Pajęczno: nasze miasto, nasza gmina – wspólna sprawa”. Kto otrzyma dotacje?

460
Fot. Pixabay.com (CC0 Creative Commons)

W wyniku przeprowadzonego postępowania rozstrzygnięty został ogłoszony w dniu 24 lutego 2020 roku przez Burmistrza Pajęczna konkurs na realizację zadań publicznych w 2020 roku pod nazwą: „Pajęczno: nasze miasto, nasza gmina – wspólna sprawa”. Burmistrz Pajęczna postanowił o przyznaniu dotacji:

 • Klub Strzelecki STRZELEC Pajęczno – Wakacyjne Pikniki Strzeleckie
 • 4×4 Pajęczno – Zlot samochodów 4×4
 • Stowarzyszenie Artystyczne w Pajęcznie – Spotkania z muzyką
 • Polski Związek Wędkarski Koło w Pajęcznie – Organizacja zawodów wędkarskich oraz szkółki wędkarskiej dla dzieci
 • Stowarzyszenie Klub Biegacza WARTA – Upowszechnianie biegania i idei zdrowego trybu życia wśród mieszkańców gminy i miasta Pajęczno
 • MUKS LIBERO Pajęczno – Lato z siatkówką
 • Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pajęcznie – Przybliżenie zabytków Łodzi mieszkańcom Gminy Pajęczno
 • Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dylów Szlachecki “Nasza Wieś Szlachecka” – Piknik integracyjny “Podziel się radością”
 • Stowarzyszenie “Rozwijamy Czerkiesy” – Czerkiesy – edukacja, integracja, akcja
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Patrzykowie – “Nasza wieś w naszych rękach”
 • Towarzystwo Przyjaciół Pajęczna – Pajęczańska ścieżka historyczna

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną Burmistrz Pajęczna podjął decyzję o przesunięciu realizacji zadań na okres 01.07.2020 – 31.12.2020.

Wobec powyższego Burmistrz Pajęczna prosi oferentów o złożenie do Urzędu Miejskiego w Pajęcznie zaktualizowanych kosztorysów i harmonogramów realizacji zadań uwzględniających przyznane kwoty dotacji oraz nowy termin ich realizacji w terminie do dnia 10.04.2020r. drogą elektroniczną na adres um@pajeczno.pl (w postaci skanów podpisanych dokumentów).

W przypadku rezygnacji przez oferenta z realizacji zadania na nowych warunkach Burmistrz Pajęczna prosi o przesłanie pisemnego oświadczenia o rezygnacji z realizacji zadania a tym samym z podpisania umowy o dotacji. Oświadczenie należy przesłać w terminie do dnia 10.04.2020r. drogą elektroniczną na adres um@pajeczno.pl (w postaci skanów podpisanych dokumentów).

Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube: