Pilne! Zaostrzenie kwarantanny w Polsce! Na czym polega?

2339

ZAOSTRZENIE KWARANTANNY W POLSCE OD 25 MARCA!

  1. Ograniczenia w przemieszczaniu się z trzema wyjątkami:
    – drogi z pracy i do domu
    – wolontariatu w walce z koronawirusem
    – niezbędnych spraw życia codziennego.
  2. W zgromadzeniach będą mogły uczestniczyć maksymalnie dwie osoby, wyjątkiem są wydarzenia, w których uczestniczą wyłącznie członkowie rodziny lub osoby pozostające w stałym pożyciu.
  3. Dozwolona liczba osób, jakie będą mogły przebywać w środkach komunikacji miejskiej, będzie musiała odpowiadać połowie miejsc siedzących w danym środku transportu.
Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube: