Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Siemkowice

92
Fot. Pixabay.com (CC0 Creative Commons)

W dniu 27 lutego 2020 roku, o godz. 8.00 w pokoju nr 22 (sala konferencyjna) Urzędu Gminy Siemkowice odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Siemkowice.

Planowany porządek dzienny posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad oraz przyjęcie protokołu nr 7 z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  3. Informacja na temat pozyskania środków zewnętrznych.
  4. Rozpatrzenie projektów uchwał przygotowanych po obrady sesji.
  5. Sprawy różne
Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube: