Ogłoszono przetarg na wykonawcę projektu „Odnawialne Źródła Energii w Gminie Pajęczno”

265
Fot. Pixabay.com (CC0 Creative Commons)

Urząd Miejski w Pajęcznie informuje, że został ogłoszony przetarg na dostawę i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem instalacji w ramach projektu pn. „Odnawialne Źródła Energii w gminie Pajęczno.” Termin składania ofert w przetargu upływa w dniu 16 marca 2020 roku. 

Projekt obejmuje wykonanie 304 instalacji fotowoltaicznych na obiektach należących do osób prywatnych, 3 instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej, 163 instalacji kolektorów słonecznych i 46 kotłów na biomasę.

Dotychczas projekt przebiega zgodnie z harmonogramem i nie ma żadnych zagrożeń co do jego realizacji. Planowany termin zakończenia zadania to grudzień 2020 roku.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii Poddziałanie IV.1.2. Odnawialne źródła energii

Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube: