Zwrot podatku akcyzowego. Terminy i kwoty

140
Fot. Pixabay.com (CC0 Creative Commons)

Burmistrz Pajęczna  informuje, że każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

W 2020 roku producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w dwóch terminach:

  • od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT lub ich kopiami stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.
  • od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT lub ich kopiami stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2020r. do 31 lipca 2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi:

  • 100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
  • 30,00 zł  * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Producenci rolni chcący skorzystać z powiększonego limitu zobowiązani są dołączyć do wniosku zaświadczenie z ARiMR o ilości dużych jednostek przeliczeniowych za rok 2019.

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego przyznanego na podstawie decyzji, następuje w  terminach:

  • 1 – 30 kwietnia 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
  • 1 – 31 października 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.

Podatek może zostać zwrócony gotówką w kasie urzędu miejskiego, lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube: