Demograficzne podsumowanie roku 2019 w gminie Pajęczno

584
Fot. Pixabay.com (CC0 Creative Commons)

Styczeń to dobry czas do przeglądu statystyk z poprzedniego roku i prezentacji tendencji demograficznych w Gminie Pajęczno.

Rejestracja narodzin

W 2019 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Pajęcznie sporządzono 17 aktów urodzeń: 8 dla dziewcząt i 9 dla chłopców. Z tego 16 aktów urodzenia sporządzono dla dzieci urodzonych za granicą. Należy zwrócić uwagę, iż dane dotyczące urodzeń nie odzwierciedlają faktycznej sytuacji w Pajęcznie, ponieważ w naszej gminie nie ma izby porodowej, a rodzice mogą dowolnie wybrać miejsce urodzenia dziecka. Według statystyk z Ewidencji Ludności  w Gminie Pajęczno w 2019 roku faktycznie urodziło się 115 dzieci.

Najpopularniejszymi imionami nadawanymi chłopcom były: Maksymilian, Aleksander, Wojciech a dziewczynkom: Zofia, Amelia, Antonina. Rzadziej wybieranymi przez mieszkańców gminy imionami były: Nikodem, Fabian, Vanessa, Nela i Bernard. W minionym roku jedna osoba obchodziła uroczystość 100-lecia urodzin. Dla porządku odnotujmy jeszcze, że  „osiemnastkę” świętowało 160 osób.

Rejestracja małżeństw

W roku 2019 w Urzędzie Stanu Cywilnego w Pajęcznie zarejestrowano 58 małżeństw.

W 2 przypadkach małżeństwa zostały zarejestrowane za granicą, odbyło się 16 ślubów cywilnych, a 40 par przysięgło sobie wzajemną miłość w kościołach. Wśród zarejestrowanych aktów małżeństw 2 mieszkańców Pajęczna zawarło ślub z cudzoziemcami. Miesiącami, w których zostało zawartych najwięcej małżeństw (sporządzanych aktów) były: maj – 8, czerwiec – 11, sierpień – 13. Najstarszy mężczyzna, który wyrzekł sakramentalne “tak” miał 85 lat a najmłodsza kobieta 18. Kolejnym miłym wydarzeniem w Urzędzie Stanu Cywilnego w Pajęcznie był jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego zorganizowanego dla 25 par, które zawarły związek małżeński w roku 1968. Niektórzy świętowali początek wspólnego życia, inni się rozwodzili. Odnotowano 16 wyroków sądowych orzekających rozwód.

Rejestracja zgonów

Urząd Stanu Cywilnego w Pajęcznie rejestruje nie tylko radosne dane, ale także bolesne straty. W 2019 roku zarejestrowano 230 aktów zgonu. Liczba zgonów jest wyższa o 19 w porównaniu z rokiem 2018. Sporządzono 1 akt zgonu osoby zmarłej za granicą. Najwięcej aktów zarejestrowano w miesiącach styczniu – 25, czerwcu – 25  i grudniu – 25. Należy podkreślić, że z danych Ewidencji Ludności wynika, iż w 2019 roku zmarło 122 mieszkańców Gminy Pajęczno. Akty zostały zarejestrowane w różnych  Urzędach Stanu Cywilnego na terenie kraju.

Dane prezentowane przez Urząd Stanu Cywilnego w Pajęcznie dotyczą wszystkich zdarzeń demograficznych zaobserowanych na terenie miasta i gminy. Informacje na temat urodzeń, małżeństw i zgonów dotyczą również osób niebędących mieszkańcami Gminy Pajęczno. Mając to na uwadze należy stwierdzić, że opierając się tylko na danych, które posiada Urząd Stanu Cywilnego, nie należy oceniać sytuacji demograficznej tylko i wyłącznie mieszkańców Gminy Pajęczno.

EWIDENCJA LUDNOŚCI

Analizując dane liczbowe z Ewidencji Ludności dotyczące mieszkańców Gminy Pajęczno można stwierdzić, że migracja ludności w stosunku do lat poprzednich zmniejsza się. Na spadek liczby mieszkańców wpływa utrzymująca się od lat różnica między liczbą urodzeń i zgonów. Więcej ludzi umiera, niż sie rodzi. Nasza społeczność podobnie, jak  w wielu krajach Europy – starzeje się. Przed rokiem na terenie Gminy Pajęczno mieszkało 11.584 mieszkańców zarówno tych zameldowanych na pobyt stały jak i czasowy. W minionym roku tzw. czasówkę uzyskało 138 osób w tym 78 cudzoziemców, głównie obywateli Ukrainy. Liczba stałych mieszkańców wyniosła 312. Najwięcej mieszkańców liczą takie miejscowości jak: Makowiska, Dylów Rządowy i Siedlec, natomiast najmniej mieszkańców liczą: Kurzna, Barany, Tuszyn.

Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube: