Sulmierzyce: Trwa nabór wniosków na odbiór azbestu

66
Fot. https://www.eostroleka.pl/luba/dane/pliki/obrazy/eternit.jpg

Przypominamy mieszkańcom, iż trwa nabór wniosków w ramach „Programu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Sulmierzyce”. Wnioski o odbiór azbestu należy składać w Urzędzie Gminy w Sulmierzycach, pok. 15, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

Osoby zainteresowane bezpłatnym usunięciem składowanego azbestu, prosimy o składanie wniosków w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.01.2020 r. Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania na ten cel środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube: