Przebudowa stadionu sportowego wraz z rozbudową infrastruktury lekkoatletycznej w Strzelcach Wielkich

118

Wójt Gminy informuje, iż Gmina Strzelce Wielkie na podstawie zawartej umowy Nr 9/2019/PF/S z dnia 13.08.2019 r. z Województwem Łódzkim zrealizowała w okresie od stycznia do grudnia 2019 roku Zadanie pn. „Przebudowa stadionu sportowego wraz z rozbudową infrastruktury lekkoatletycznej w Strzelcach Wielkich”.

Zadanie jest współfinansowanie ze środków otrzymanych od Województwa. Dotacja celowa otrzymana od Województwa na realizację Zadania to kwota 80 000,00 zł. Wkład własny Gminy to kwota 39 294,76 zł. Całość zadania zamknęła się w kwocie 119 784,86 zł.

Głównym celem zadania była poprawa infrastruktury lekkoatletycznej w Strzelcach Wielkich, z której korzystają uczniowie w ramach lekcji wychowania fizycznego, Klub Sportowy oraz mieszkańcy Gminy.

W wyniku przebudowy stadionu zostało poszerzone i dostosowane do wymaganych kryteriów rozgrywek ligowych (55 m x 100 m) boisko do gry w piłkę nożną. Zamontowane zostały dwie profesjonalne bramki do piłki nożnej (wym. 7,32 x 2,44 m), zgodne z przepisami FIFA, PZPN oraz normą PN-EN 749-2006.

Wzdłuż krótkich boków boiska zamontowano dwa piłko chwyty o wysokości 6 m. W ramach zadania wykonano koło do pchnięcia kulą o średnicy 2,135 m wraz z progiem zapewniającym sektor rzutów o minimalnej długości ok. 21 m i obręczą górną, co umożliwia uprawianie nowej dyscypliny jaką jest pchnięcie kulą. Doposażono wyposażenie o: kule treningowe (1,5; 2; 3; 4; 5 kg), taśmę mierniczą, znaczki do zaznaczania śladu – 3 kpl. W miejscu zniszczonej zieleni (trawnika) wykonano nowe trawniki dywanowe.

Rezultatem wykonanego Zadania jest:

  • Zwiększenie aktywności sportowej dzieci i młodzieży oraz społeczności lokalnej
    z terenu Gminy;
  • Bezpieczeństwo i komfort zajęć sportowych;
  • Kontynuacja gry Klubu Sportowego w A-klasie;
  • Propagowanie sportu wśród społeczności lokalnej poprzez organizowanie imprez sportowych;
  • Możliwość uprawiania dodatkowej dyscypliny sportu.
Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube: