Sulmierzyce: Informacja dot. stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych od 1 stycznia

354
Fot. Pixabay.com (CC0 Creative Commons)

Wójt Gminy Sulmierzyce informuje, że od 1 stycznia 2020 roku stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą odpowiednio:

  • 10 zł miesięcznie od jednego mieszkańca za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny;
  • 20 zł miesięcznie od jednego mieszkańca za gospodarowanie odpadami komunalnymi , jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uiszcza się miesięcznie w terminie do 15 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni (np.opłatę za styczeń 2020 r. należy uiścić do 15 lutego 2020 r.).

Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube: