Projekt #zmieniamylodzkie w gminie Strzelce Wielkie

155

Wójt Gminy informuje, że Gmina Strzelce Wielkie na podstawie zawartych umów z Województwem Łódzkim zrealizowała w okresie od września do listopada 2019 roku trzy projekty:

„Doposażenie placu zabaw w Marzęcicach”

„Zagospodarowanie terenu przy boisku w Woli Wiewieckiej”

„Budowa obiektów małej architektury w miejscowości Zamoście-Kolonia w Gminie Strzelce Wielkie”.

Projekty są współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego. Na każdy projekt Gmina otrzymała z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego po 10 000 zł.

 

Projekt „Doposażenie placu zabaw w Marzęcicach” – zakupiono i zamontowano piłko chwyty, wymieniono nawierzchnię urazogenną na bezpieczną piaskową. Zostały zamontowane na słupach oświetleniowych 3 lampy solarne.

W pracach przy tym zadaniu uczestniczyli mieszkańcy Sołectwa Marzęcice.

Całość zadania to kwota 25 330,94 zł, w tym wkład własny Gminy to 15 330,94 zł.

 

Projekt „Zagospodarowanie terenu przy boisku w Woli Wiewieckiej”

W ramach projektu zostały wykonane prace niwelacyjne terenu, zamontowane na słupach oświetleniowych 3 lampy solarne oraz doposażono plac w komplet piłko chwytu. Ponadto wybudowana została altanka i położona kostka brukowa.

W pracach uczestniczyli mieszkańcy Sołectwa Wola Wiewiecka.

Całość zadania to kwota 35 198,45 zł w tym wkład własny Gminy 25 198,45 zł.

 

Projekt „Budowa obiektów małej architektury w miejscowości Zamoście-Kolonia w Gminie Strzelce Wielkie”.

Doposażono plac zabaw w: huśtawkę podwójną; ławki – 2 szt; bujaki – 3 szt; zestaw 3B oraz kosz i Regulamin placu zabaw.

Całość zadania to kwota 12 550,00 zł. W tym wkład własny Gminy 2 550,00 zł (Fundusz Sołecki).

Projekty te stanowią realizację potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców poszczególnych Sołectw. Poprawiły one znacznie wizerunek wsi oraz jakość życia jej mieszkańców.

Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube: