XIX sesja Rady Miejskiej w Działoszynie

185

30 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn (s.105) odbędzie się XIX sesja Rady Miejskiej w Działoszynie.

Proponowany  porządek obrad:

1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.    Powołanie sekretarza obrad.

3.    Przyjęcie porządku obrad XIX sesji Rady Miejskiej.

4.    Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Miejskiej w Działoszynie.

5.    Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyn na 2019 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta  i Gminy Działoszyn na lata 2019-2030.

8.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta  i Gminy Działoszyn na lata 2020-2030:

– odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi (Uchwała Nr IV/298/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 9 grudnia 2019 r.  w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Działoszyn),

– podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta  i Gminy Działoszyn na lata 2020-2030.

9.    Uchwalenie budżetu Miasta i Gminy Działoszyn na 2020 r.:

– odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi (Uchwała Nr IV/299/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o projekcie budżetu Miasta i Gminy Działoszyn na 2020 rok),

– odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi (Uchwała Nr IV/300/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 9 grudnia 2019 r.  w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Działoszyn),

–   odczytanie opinii Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej  w Działoszynie w sprawie projektu budżetu Miasta i Gminy Działoszyn na 2020 r.,

– dyskusja nad projektem budżetu,

– podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Działoszyn na 2020 r.

10.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Działoszyn.

11.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Działoszyn.

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Działoszynie oraz zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej w Działoszynie w I półroczu 2020 r.

13.    Zapytania i wolne wnioski.

14.    Sprawy różne.

15.    Zakończenie obrad XIX sesji Rady Miejskiej w Działoszynie.

Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube: