Burmistrz Pajęczna podpisał umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia „Strategia rozwoju elektromobilności Gminy Pajęczno”

615
Fot. https://forsal.pl/motoforsal/aktualnosci/galerie/1439184/duze-zdjecie,1,bild-auta-elektryczne-nie-sa-tak-przyjazne-dla-klimatu-jak-sie-wydaje.html

W dniu 31.10.2019 roku Burmistrz Pajęczna podpisał umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Strategia rozwoju elektromobilności Gminy Pajęczno”. Dotacja pochodzi z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach projektu Gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 49 000 zł na opracowanie strategicznego dokumentu dotyczącego elektromobilności.

Celem  opracowania strategii jest upowszechnienie oraz stworzenie warunków dla rozwoju  elektromobilności na terenie Gminy Pajęczno, włączenie społeczeństwa Gminy w prace na rzecz rozwoju elektromobilności, a także tworzenie ponadlokalnych układów transportowych opartych na elektromobilności. Natomiast celem pośrednim jest podniesienie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców, promowanie inicjatyw ochrony przyrody i ograniczania degradacji środowiska przyrodniczego oraz ochrony różnorodności biologicznej poprzez wykorzystanie elektromobilności.

Termin zakończenia realizacji zadania to wrzesień 2020 r.

Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube: