XV sesja Rady Gminy Siemkowice zwołana w trybie nadzwyczajnym

81
Fot. Fot. Pixabay.com (CC0 Creative Commons)

20 grudnia 2019 r. o godz. 7.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Siemkowicach odbędzie się XV sesja Rady Gminy Siemkowice zwołana w trybie nadzwyczajnym.

Proponowany porządek dzienny posiedzenia.

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemkowice na lata 2019-2027.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
  5. Zamknięcie obrad XV sesji Rady Gminy.
Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube: