Powiat pajęczański: Możliwość przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10

441
Fot. Pixabay.com (CC0 Creative Commons)

W nawiązaniu do zapisów ustawy z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – (tekst jednolity Dz. U. 2018 r., poz.799 z późn. zm.), a w szczególności art. 94 (pkt 4, lit.1b i 1c) a także w nawiązaniu do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2019 poz. 1931), określone dotychczas w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 r., poz. 1031) oraz zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, niniejszym przesyłam informację o możliwości przekroczenia poziomu informowania o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10 w województwie łódzkim w dniu 19.12.2019 r. (PI=100 µg/m3 – wartość 24-godzinna).
Zgodnie z prognozami zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 w dniu 19.12.2019 r. istnieje możliwość przekroczenia poziomu informowania (PI=100 µg/m3 – wartość 24-godzinna) o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10 (PA=150 µg/m3 – wartość 24-godzinna). Do przekroczenia może dojść na obszarze powiatów: bełchatowski, wieluński, pajęczański, opoczyński i piotrkowski.

Link do prognozy: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution?woj=lodzkie

Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube: