Kolejne, nowe samochody policyjne w okolicy

619
Fot. http://www.wielun.policja.gov.pl/?serwis=ewi&dzial=informacje&id=43802
  1. Tabor wieluńskiej Policji zasiliły dwa nowe radiowozy. Dzisiaj przed budynkiem Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu odbyła się uroczysta zbiórka, w trakcie której zostały przekazane kluczyki. Zarówno oznakowany jak i nieoznakowany HYUNDAI będą wykorzystywane przez policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu, którzy w codziennej służbie dbają o bezpieczeństwo mieszkańców.
    17 grudnia 2019 roku przed budynkiem Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu odbyła się uroczysta zbiórka. Swoją obecnością zaszczycili Starosta Powiatu Wieluńskiego p. Marek Kieler, Burmistrz Wielunia p. Paweł Okrasa, Wójt Gminy Czarnożyły p. Andrzej Modrzejewski, Wójt Gminy Pątnów p. Jacek Olczyk, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu mł. bryg. Tomasz Lewiński oraz Ojciec Gwardian Arkadiusz Kąkol.

Po złożeniu meldunku Komendantowi Powiatowemu Policji w Wieluniu insp. Grzegorzowi Liburze przez Naczelnika Wydziału Prewencji kom. Wiesława Moszyńskiego, radiowozy zostały poświęcone przez Ojca Gwardiana. Następnie Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa uroczyście przekazał na ręce Kierownika Rewiru Dzielnicowych z Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu kluczyki do nowego oznakowanego radiowozu marki Hyundai model i30. Kolejno Starosta Wieluński p. Marek Kieler, Burmistrz Wielunia p. Paweł Okrasa, Wójt Gminy Czarnożyły p. Andrzej Modrzejewski, Wójt Gminy Pątnów p. Jacek Olczyk przekazali na ręce Naczelnika Wydziału Kryminalnego kluczyki do radiowozu nieoznakowanego marki Hyundai model i30.

Komendant Powiatowy Policji w Wieluniu podziękował samorządom za finansowe wsparcie w roku 2019 na zakup policyjnych radiowozów. Odpowiednio wyposażone i dostosowane do potrzeb służby, będą służyły policjantom w wykonywaniu codziennych obowiązków. Radiowozy będą wykorzystywane przez mundurowych dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta i Gminy Wieluń oraz mieszkańcom powiatu wieluńskiego.

Koszt radiowozu oznakowanego to ponad 82.000 złotych. Środki finansowe na jego zakup pochodzą w połowie z budżetu KGP oraz w połowie z funduszu wsparcia policji. Środki na fundusz wsparcia przekazał w całości Urząd Miasta i Gminy Wieluń reprezentowany przez Burmistrza Pawła Okrasę. Koszt radiowozu nieoznakowanego to ponad 76.000 złotych. Środki finansowe na jego zakup pochodzą w połowie z budżetu KGP oraz w połowie z funduszu wsparcia policji. Środki na fundusz wsparcia przekazali Urząd Miasta i Gminy Wieluń, Starostwo Powiatowe w Wieluniu, Urząd Gminy Czarnożyły oraz Urząd Gminy Pątnów. Takie dary to wzmocnienie taboru wieluńskiej policji.

Samorządowcy pogratulowali Komendantowi pozyskania nowego radiowozu, a policjantom życzyli bezpiecznej służby z jego wykorzystaniem. Radiowozy te to kolejny dowód na wzorową współpracę policji z samorządami.

Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube: