Działoszyn: Informacja dla osób oddających zmieszane (niesegregowane) odpady

1127
Fot. Pixabay.com (CC0 Creative Commons)

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, która weszła w życie z dniem 6 września 2019 roku – SEGREGOWANIE ODPADÓW JEST JUŻ OBOWIĄZKIEM KAŻDEGO WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI.

W związku z powyższym po grudniowym odbiorze odpadów, w przypadku gdy firma „Remondis” opóźni dostarczenie dodatkowych koszy prosimy o niezwłoczne zgłoszenie się do tutejszego urzędu – pok. Nr 7 po odbiór worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów.

W STYCZNIU NALEŻY ODDAĆ WYŁĄCZNIE ODPADY SEGREGOWANE.

Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube: