Bezwzględny zakaz spalania odpadów, za złamanie którego grozi grzywna do 5000 złotych

667
Fot. Pixabay.com (CC0 Creative Commons)

W związku z rozpoczętym okresem grzewczym przypominamy wszystkim mieszkańcom, iż obowiązuje ustawowy bezwzględny zakaz spalania odpadów w piecach domowych oraz na terenie nieruchomości.

Domowe piece nie są przystosowane do spalania odpadów, gdyż panuje w nich zbyt niska temperatura, nie posiadają filtrów powietrza i w efekcie spalania wytwarzają substancje gazowe groźne dla naszego zdrowia.

Uprawnieni pracownicy tutejszego Urzędu Gminy mogą przeprowadzać kontrole palenisk domowych w przypadku podejrzenia spalania odpadów w piecach.

Zgodnie z art. 155 i art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.) spalanie śmieci w piecach i kotłowniach domowych oraz na wolnym powietrzu jest zabronione i karalne. Zgodnie z art. 191 ww. ustawy „Kto, wbrew przepisowi termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów podlega karze aresztu albo grzywny” tj. mandat w wysokości do 500 zł lub grzywna do wysokości 5000 zł, gdy sprawa zostanie skierowana do Sądu.

Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube: