Siemkowice: Rozpoczęto kolejną edycję dystrybucji paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2019

132
Fot. Pixabay.com (CC0 Creative Commons)

Pomocą żywnościową mogą zostać objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej:

  • 1402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej
  • 1056 zł w przypadku osoby w rodzinie

Osoby, które są zainteresowane otrzymywaniem żywności z PO PŻ Podprogram 2019 są proszone o zgłaszanie się do pracowników socjalnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemkowicach w celu ustalenia sytuacji dochodowej i zakwalifikowania do otrzymywania powyższej pomocy.
Osoby zainteresowane zobowiązane są do wypełnienia oświadczenia o dochodzie rodziny netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia oświadczenia.

Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube: