Informacja w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na Dyrektora SP ZOZ w Pajęcznie

790
Fot. Pixabay.com (CC0 Creative Commons)

Postępowanie konkursowe przeprowadzone zostało przez Komisję Konkursową
powołaną na podstawie uchwały Nr 68/X/19 Rady Powiatu Pajęczańskiego z dnia 30 lipca
2019 r. Do konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Pajęcznie zgłosiło się czterech kandydatów. Dwóch z nich złożyło kompletne
dokumenty oraz spełniło wymogi formalno-prawne określone w ogłoszeniu o konkursie
z dnia 30 września 2019 r. Do drugiego etapu postępowania konkursowego dopuszczeni
zostali: Pan Adam Stachera i Pani dr n. med. Agnieszka Kubot-Krawczyk.
W dniu 25 listopada 2019 r. w ramach oceny merytorycznej odbyła się autoprezentacja
kandydatów i indywidualne rozmowy z kandydatami, następnie Komisja Konkursowa
w drodze tajnego głosowania dokonała wyboru Pani dr n. med. Agnieszki
Kubot – Krawczyk na stanowisko objęte konkursem.

O wyniku przeprowadzonego postępowania Przewodnicząca Komisji Konkursowej
Pani Dorota Jaskuła zawiadomiła niezwłocznie Zarząd Powiatu, który na posiedzeniu w dniu
25 listopada br. podjął uchwałę Nr 127/19 w sprawie nawiązania stosunku pracy
z Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie, na okres
sześciu lat.

Władze powiatu gratulują nowo wybranej Pani Dyrektor i życzą podejmowania
udanych inicjatyw oraz wszelkiej pomyślności w realizacji zawodowych zamierzeń.

Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube: