Siemkowice: Dożywianie dzieci w szkole – rok szkolny 2019/2020

118
Fot. Pixabay.com (CC0 Creative Commons)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemkowicach informuje, że wnioski o przyznanie pomocy w formie dożywiania dzieci w szkole będą przyjmowane w siedzibie ośrodka od 01 grudnia 2019r. Dzieci, które otrzymają pomoc będą mogły liczyć na posiłki od stycznia do czerwca 2020r.

Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki – według aktualnej sytuacji rodziny:

  • Zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.
  • W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej: zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.
  • Zaświadczenie z ZUS / KRUS o otrzymywanych świadczeniach lub odcinek renty/ emerytury z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
  • Odcinek potwierdzający opłacanie składek KRUS.
  • Oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów.
  • Zaświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego.
  • W przypadku choroby w rodzinie zaświadczenie od lekarza, bądź orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Druki wniosków można pobrać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemkowicach.

Wnioski nie posiadające kompletnych dokumentów nie będą przyjmowane.

Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube: