Siemkowice: Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 18 miesięcy

231
Fot. Pixabay.com (CC0 Creative Commons)

Wójt Gminy Siemkowice uprzejmie informuje, że Dyrektor Regionalnego Zarząd Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu działając na podstawie art. 24 c ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.1439) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Siemkowice, decyzją Nr. PO.RET.070.14.2.2019/D/SK z dnia 12 listopada 2019 r. zatwierdził ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miejscowości Siemkowice na okres 18 – miesięcy.

Decyzję opublikowano dnia 21 listopada 2019 r. na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Zatwierdzone ceny i stawki opłat wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia tj. od 29 listopad 2019 roku.

Cena za 1m odprowadzanych ścieków na okres 18 miesięcy:

  • 9,32 zł – netto
  • 10,07 zł – brutto

Rada Gminy Siemkowice na najbliższej sesji podejmie uchwałę w sprawie ustalenia dopłaty do cen i stawek opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 18 miesięcy na terenie miejscowości Siemkowice. Po podjęciu uchwały informacje dotyczące bonifikaty zostaną podane do wiadomości.

Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube: