XIV sesja Rady Gminy Siemkowice – planowany przebieg posiedzenia

87
Fot. Pixabay.com (CC0 Creative Commons)

27 listopada 2019 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Siemkowicach odbędzie się XIV sesja Rady Gminy Siemkowice.

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad oraz przyjęcie protokołu Nr XII i XIII sesji Rady Gminy.
 3. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Interpelacje i wnioski radnych.
 5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie informacji o stanie realizacji inwestycji i remontów w Gminie Siemkowice w 2019 r.
 6. Przedstawienie informacji na temat złożonych oświadczeń majątkowych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi Prokuratora Rejonowego w Wieluniu na Uchwałę Nr XXIV/91/16 Rady Gminy Siemkowice z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Siemkowice.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Siemkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/215/18 Rady Gminy Siemkowice z dnia 04 października 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych Gminy Siemkowice.
 11. Wolne wnioski, zapytania i odpowiedzi.
 12. Zamknięcie obrad XIV sesji Rady Gminy.
Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube: