OSP w Rząśni z umową na dofinansowanie nowego sprzętu niezbędnego do akcji ratowniczych

94
Fot. Pixabay.com (CC0 Creative Commons)

W dniu 12 listopada 2019 r. w siedzibie WFOŚiGW przy ul. Dubois w Łodzi odbyło się podpisanie umowy dotacji w ramach “Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych” z puli Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Kwota dofinansowania w ramach podpisanej – ze strony Ochotniczej Straży Pożarnej w Rząśni Prezesa Piotra Krawczyka i Skarbnika Tomasza Klucznego, a ze strony WFOŚiGW Prezesa Zarządu Wojciecha Miedzianowskiego – umowy opiewa na 380 000 zł i pozwala na zakup specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania skutków zagrożeń dla funkcjonującej w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym, jednostki OSP w Rząśni.

W ramach zadania pod nazwą “Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rząśni” Gmina Rząśnia, która pokryła w całości ze swego budżetu wkład własny konieczny do zrealizowania przedsięwzięcia, zakupiła w wyniku przeprowadzonego przetargu średni samochód, który będzie dostarczony przez firmę “Stolarczyk Mirosław. Technologia pożarnicza” z Kielc za kwotę 719 550, 00 zł do dnia 20 grudnia br.

Samochód będzie wyposażony między innymi w zbiornik na wodę o pojemności 2500 l ze środkiem pianotwórczym o pojemności 10% pojemności zbiornika wody, autopompę jedno zakresową o wydajności min. 1600l/min., linię szybkiego natarcia długości 30 m, działko wodne pianowe, maszt oświetleniowy, wyciągarkę elektryczną i 6 miejsc łącznie z kierowcą.

Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube: