Zaproszenie na XVII sesję Rady Gminy Sulmierzyce

63
Fot. Pixabay.com (CC0 Creative Commons)

XVII sesja Rady Gminy Sulmierzyce odbędzie się w dniu: 22 listopada 2019 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy – nr 10.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Odczytanie porządku obrad.
 3. Informacja na temat protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Sulmierzyce za rok szkolny 2018/2019.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Sulmierzyce organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulmierzyce na lata 2019 – 2030.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sulmierzyce na 2019 rok.
 10. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli GOPS w Sulmierzycach.
 11. Sprawozdanie z wykonania uchwał z XVI sesji Rady Gminy.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie obrad.
Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube: