Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej – dofinansowanie

127
Fot. Pixabay.com (CC0 Creative Commons)

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

W związku z powyższym rolnicy zainteresowani usunięciem folii i innych odpadów z tworzyw sztucznych pochodzących z działalności rolniczej tj. siatki, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach typu „big bag” powinni złożyć do Urzędu Miasta i Gminy w Działoszynie deklaracje o ilości posiadanych odpadów. Jest to niezbędne, aby określić ilość odpadów znajdujących się na terenie gminy, które miałyby zostać objęte programem, co stanowi wymóg przy ubieganiu się o dofinansowanie przez gminę. Deklaracje stanowią załącznik do niniejszej informacji oraz do odebrania bezpośrednio w pokoju nr 7 w Urzędzie Miasta i Gminy.

Złożenie deklaracji nie jest równoznaczne z udziałem w programie i przyznaniem dofinansowania w wysokości 100% kosztów usuwania folii rolniczych i innych odpadów z tworzyw sztucznych z działalności rolniczej.

W przypadku nieotrzymania przez Miasto i Gminę Działoszyn dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na wykonanie przedmiotowego zadania, małego zainteresowania wśród rolników lub problemów ze znalezieniem odbiorcy odpadów program nie będzie realizowany.

W ramach realizacji programu nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników. Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć folię i inne odpady produkcji rolniczej do miejsca wskazanego przez Urząd Miasta i Gminy w Działoszynie w przypadku udziału w programie.

Deklaracje z załączoną klauzulą RODO należy składać do 20 listopada br. w pokoju nr 7 Urzędu Miasta i Gminy w Działoszynie w godzinach 7:30 do 15:30.

Deklaracja posiadanych ilości folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej mieszkańców zainteresowanych udziałem w programie do pobrania TUTAJ.

Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube: