„CZAS NA ZMIANY !” – projekt dla osób biernych zawodowo lub bezrobotnych po 30 r.ż.

151

Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego zaprasza do udziału w projekcie pt. „CZAS NA ZMIANY !” wszystkie osoby w wieku 30 lat i więcej, bierne zawodowo oraz osoby bezrobotne pozostające bez pracy, zamieszkujące obszary słabo zaludnione wchodzące w skład województwa łódzkiego.

W ramach projektu realizowane jest wsparcie w zakresie:

  • doradztwa zawodowego rozwijającego umiejętności poszukiwania pracy;
  • warsztatów z zakresu: jak aktywnie poszukiwać pracy, komunikacji interpersonalnej;
  • darmowych kursów dostosowanych do potrzeb uczestników z płatnym stypendium szkoleniowym w wysokości 6,78 zł za godzinę m.in: Księgowość I stopnia, Pracownik biurowy, Specjalista ds. sprzedaży, Magazynier z obsługą wózków widłowych, Administrator baz danych, i inne szkolenia zawodowe (wszystkie dostępne na rynku);
  • miesięczne staże zawodowe z wypłacanym stypendium 1017,40 zł;
  • pośrednictwo pracy pozwalające na pozyskanie odpowiednich ofert pracy oraz ich dopasowanie i udostępnienie uczestnikom.

Dodatkowo: zwrot kosztów dojazdu, materiały szkoleniowe, catering, uznane certyfikaty, ubezpieczenie NNW

ZAPISY I SZCZEGÓŁOWE INFORMACJĘ W DNI ROBOCZE W GODZINACH 9.00-16.00
pod numerem telefonu 501 248 781
mail: biuro@czasnazmiany.pl
FB: @projektyWSFI
Strona internetowa: www.czasnazmiany.info
lub w Biurze projektu 93-578 Łódź, ul. Wróblewskiego 18 pok. 801

Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube: