Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rząśni

615
Fot. Pixabay.com (CC0 Creative Commons)

Wójt Gminy Rząśnia, zgodnie z Zarządzeniem UGO.0050.61.2019.ISz z dnia 31 października 2019 r., ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rząśni.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.08.2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej, oraz publicznej placówce.

Wszystkie informacje takie jak: treść zarządzenia Wójta Gminy Rząśnia, treść ogłoszenia o konkursie, czy informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych znajdziecie Państwo na stronie: rzasnia.pl/ogloszenie-o-konkursie-na-stanowisko-dyrektora-zsp-w-rzasni/

 

Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube: