Informacja dotycząca wyboru sołtysa sołectwa Sulmierzyce Wieś

174
Fot. tygodnik-rolniczy.pl

W dniu 25 października 2019 r. (piątek) godz. 17.00 Zarządzeniem Wójta Gminy Sulmierzyce zostało zwołane Zebranie Wiejskie sołectwa Sulmierzyce Wieś.

Głównym celem Zebrania było przeprowadzenie wyborów uzupełniających, w których miał zostać wyłoniony nowy sołtys. Zgodnie z § 15 ust. 4 Uchwały Rady Gminy Sulmierzyce z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Sulmierzyce dla ważności Zebrania i podejmowania uchwał wymagane jest „quorum”, które wynosi 1/5 uprawnionych mieszkańców. Liczba przybyłych mieszkańców nie zagwarantowała wymaganego „quorum”, dlatego też Zebranie odbyło się w drugim terminie – tego samego dnia o godz. 17.30. Komisja Skrutacyjna w składzie 3-osobowym przeprowadziła wybory uzupełniające, które wyłoniły nowego sołtysa. Funkcję tę objęła Pani Ewa Koniowska.

Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube: