Działoszyn: Zapytanie ofertowe – Sprzedaż na rzecz oferenta ciągnika rolniczego marki Ursus, typ C-385

444
Fot. https://www.dzialoszyn.pl/news,873,zapytanie-ofertowe-nr1ukrb-z-dnia-24-10-2019-r.html

Przedmiotem zapytania jest sprzedaż na rzecz Oferenta ciągnika rolniczego marki Ursus, typ C-385, rok produkcji 1975, nr rejestracyjny: EPJ 10YT. Ciągnik używany był do prac związanych z utrzymaniem dróg i zieleni na terenie Miasta i Gminy Działoszyn. Pojazd jest zarejestrowany i ubezpieczony, nie posiada aktualnego badania technicznego. W/w ciągnik można obejrzeć od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00, po uprzednim uzgodnieniu dokładnej godziny oględzin, pod nr tel. tel.: (43) 84 37 468 lub (43) 84 37 482. W związku z powyższym osoby zainteresowane proszone są o przesłanie oferty do dnia 5 listopada 2019r do godziny 10.00 na adres e-mail: ruk@dzialoszyn.pl

W konkursie ofert mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne.

O sprzedaży ciągnika decyduje najwyższa cena. Wydanie nastąpi po dokonaniu wpłaty ceny nabycia na podstawie faktury. Odbiór następuje w terminie uzgodnionym ze Sprzedawcą, z tym, że termin ten nie może być dłuższy jak 7 dni od daty dokonania zapłaty. Po upływie tego terminu Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sprzedany ciągnik. Transport należy do Kupującego. Nabywca w chwili składania oferty o nabycie ciągnika, akceptuje bez zastrzeżeń jego stan techniczny z uwagi na kategorię maszyn używanych. Sprzedawca nie udziela gwarancji za wady w/w ciągnika. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wycofania oferty lub odmowy sprzedaży w każdej chwili bez podania przyczyn. Informacje zamieszczone w ogłoszeniu mogą być zmieniane, uzupełniane lub odwoływane według uznania Sprzedawcy.

Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube: