Konkurs pieśni patriotycznej w Rząśni

58
Fot. Pixabay.com (CC0 Creative Commons)

Stowarzyszenie Rozwoju Kultury i Zachowania Dziedzictwa Kulturowego wsi Stróża wraz Gminną Biblioteką Publiczną w Rząśni – Filia w Stróży, serdecznie zapraszają dzieci, młodzież oraz dorosłych mieszkańców – czytelników Biblioteki w Rząśni i jej Filii w Stróży, Rząśni, Kodraniu i Białej do wzięcia udziału w konkursie pieśni patriotycznej.

Cele konkursu to kultywowanie tradycji patriotycznych i upowszechnianie kultury muzycznej, rozbudzenie chęci wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych, integracja międzypokoleniowa, prezentacja umiejętności wokalnych i rozwijanie talentów muzycznych, popularyzacja pieśni patriotycznych, walorów artystycznych i wychowawczych, samokształcenie muzyczne, możliwość niezależnej prezentacji ulubionego utworu, poszukiwanie osób szczególnie uzdolnionych, wspieranie i promowanie talentów dzieci, młodzieży oraz dorosłych z terenu gminy Rząśnia.

Konkurs przeprowadzony zostanie w 4 kategoriach wiekowych:
– I kategoria: 6 – 10 lat,
– II kategoria: 11 – 15 lat,
– III kategoria: 16 – 19 lat,
– IV kategoria: 20 +.

Uczestnicy wykonają jedną pieśń patriotyczną w języku polskim. Dobór repertuaru jest dowolny. Można śpiewać z akompaniamentem własnym, osobą akompaniującą lub z podkładem muzycznym z płyty CD oraz a capella.

Warunkiem udziału jest pisemne zgłoszenie na formularzu stanowiącym załącznik do regulaminu, dostępnym w bibliotekach w Stróży, Rząśni, Kodraniu i Białej oraz na stronie www.gbprzasnia.pl.

Karty zgłoszeń należy składać do dnia 4 listopada 2019 roku, osobiście w bibliotekach: w Stróży, Rząśni, Kodraniu i Białej lub drogą mailową na adres bibliorzasnia@op.pl.

Regulamin konkursu, karty zgłoszeniowe, oraz zgodę na wykorzystywanie wizerunku znajdziecie Państwo na stronie: rzasnia.pl/zaproszenie-do-udzialu-w-konkursie-piesni-patriotycznej/

Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube: