Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Pajęcznie

1913
Fot. https://pajeczno.pl/termomodernizacja-budynku-urzedu-miejskiego/

Trwają prace związane z termomodernizacją budynku Urzędu Miejskiego w Pajęcznie. Do tej pory zostały wykonane prace zawiązane z pokryciem dachu, montażem stolarki okiennej i drzwiowej oraz izolacją cieplną budynku. Ponadto wykonano elementy konstrukcyjne szybu windowego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków

Tytuł projektu: „Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta w Pajęcznie”

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizacją budynku użyteczności publicznej w Gminie Pajęczno

Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube: