Porozumienie dotyczące współfinansowania przebudowy drogi powiatowej nr 3501 w Chorzewie

514

10 października 2019 r. zostało podpisane porozumienie na współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3501 w miejscowości Chorzew, w gminie Kiełczygłów przez Starostę Pajęczńskiego Zbigniewa Gajęckiego i Wójta Gminy Kiełczygłów Mariusza Mielczarka w obecności Pani Poseł RP Beaty Mateusiak-Pieluchy, Wicestarosty Pawła Sikory, Radnych Powiatowych: Pana Łukasza Gaika i Pana Damiana Wrony oraz Skarbnika Gminy Kiełczygłów Pana Przemysława Krężla.

Do przebudowy został zakwalifikowany najbardziej zniszczony odcinek drogi od remizy strażackiej do kościoła w Chorzewie Zakres robót będzie obejmował wymianę zniszczonego krawężnika, udrożnienie kanalizacji deszczowej, ułożenie nowej nawierzchni jezdni, wykonanie oznakowania poziomego.

Zgodnie z zawartym porozumieniem na to zadanie przeznaczono kwotę 500 tys zł.

Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube: