711 085 zł z rezerwy budżetowej na przebudowę istniejącego budynku szkoły i zmianę na budynek biurowy Urzędu Gminy w Brąszewicach

164

711 085 zł z rezerwy budżetowej zostanie przeznaczone dla Gminy Brąszewice na dofinansowanie zadania „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek biurowy Urzędu Gminy w Brąszewicach”.

Podjęta przez premiera decyzja została zakomunikowana Wójtowi Gminy Brąszewice, panu Karolowi Misiakowi dziś.

Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube: