Realizacja programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Rząśnia uległa opóźnieniu

51
Fot. Pixabay.com (CC0 Creative Commons)

W odpowiedzi na liczne zapytania dotyczące „Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Rząśnia” Urząd Gminy informuje, że obecnie trwają prace legislacyjne nad uchwałą regulującą tą kwestię. W związku z tym, między innymi z powodu konieczności uzyskania odpowiednich opinii, realizacja programu uległa opóźnieniu i jest planowana najpóźniej w grudniu bieżącego roku.

Dodatkowych informacji udziela Gminny Ośrodek Zdrowia w Rząśni.

Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube: