Podpisano umowę o dofinansowanie projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Pajęczno”

456
Fot. Pixabay.com (CC0 Creative Commons)

16 września 2019 roku Burmistrz Pajęczna Piotr Mielczarek podpisał umowę o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.04.01.02-10-0065/18-00 pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Pajęczno” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Łączna wartość przedsięwzięcia zgodnie z umową o dofinansowanie wynosi 9.646.296,65 zł a wartość dofinansowania wynosi 6 963 874,98 zł.

W ramach projektu w gminie Pajęczno u osób prywatnych powstanie 307 instalacji fotowoltaicznych, 163 kolektory słoneczne oraz zostanie zakupionych 46 kotłów c.o. na biomasę. Ponadto instalacje odnawialnych źródeł energii będą zainstalowane na budynkach użyteczności publicznej partnera projektu – Starostwa Powiatowego w Pajęcznie.

Zgodnie z harmonogramem prac zaplanowanym we wniosku o dofinansowanie w 2019 roku zostaną przeprowadzone procedury związane z wyłonieniem w trybie przetargowym wykonawców dostaw urządzeń odnawialnych źródeł energii, natomiast montaż instalacji u poszczególnych mieszkańców, z którymi Gmina podpisała umowę użyczenia gruntu i umowę udziału w projekcie nastąpi w 2020 r. Zakończenie realizacji projektu przewiduje się na grudzień 2020 r.

Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube: