Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie

591
Fot. Pixabay.com (CC0 Creative Commons)

Stanowisko objęte konkursem to: Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie, ul. 1-go Maja 13/15.

Wymagania kwalifikacyjne kandydata są zgodne z art. 46 ust. 2 z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej tj.:

  • wykształcenie wyższe,
  • wiedza i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora,
  • co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy,
  • brak prawomocnego skazania za przestępstwa popełnione umyślnie.

Wymagania dodatkowe:

  • znajomość podstawowych aktów prawnych regulujących działalność leczniczą oraz zasady udzielania świadczeń zdrowotnych,
  • podstawowa wiedza z zakresu finansów publicznych oraz regulacji dotyczących prawa pracy,
  • znajomość zapisów ustaw o: samorządzie powiatowym, Kodeks Postępowania Administracyjnego.

Umiejętności:

  • sprawnego i efektywnego kierowania zespołem ludzkim,
  • negocjacyjne i zarządzania konfliktem,
  • komunikatywność oraz kreatywność.

Więcej informacji dotyczących naboru na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie znajdziecie Państwo TUTAJ.

Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube: