Informacja dotycząca polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „BORSUK” w sezonie 2019/2020

235
Fot. Pixabay.com (CC0 Creative Commons)

Działając na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (Dz. U. z 2018 r., poz. 2033 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację: o organizowanych przez Koło Łowieckie „BORSUK” w Częstochowie, planowanych polowań zbiorowych w sezonie 2019/2020, m.in. na terenie obwodu łowieckiego nr 290 (teren na północ od drogi powiatowej Pajęczno – Radomsko, do ulicy Łódzkiej i częściowo Skąpa).

Niniejszym ogłoszenie zostało podane do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Strzelce Wielkie, ul. Częstochowska 14;
  • na stronie internetowej.
Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube: